Holistische Therapie

Holistische Therapie, wat houdt dat nou eigenlijk in? Wanneer kom je naar mij voor een behandeling en wat kun je daarvan verwachten? Om daar achter te komen is het belangrijk om eerst het onderdeel holisme te begrijpen.

Holisme: leven vanuit verbinding
Holisme komt van het Griekse woord holos, wat volledig en geheel betekent. Holisme staat voor het idee dat een systeem functioneert als geheel, waarin alles met elkaar verbonden is en de verschillende systemen onderling met elkaar verbonden zijn. De mens bestaat uit meerdere systemen en daardoor kan het fysieke lijf niet losgekoppeld worden van de gedachten, emoties, energie en het ware zijn. Als het systeem op één onderdeel blokkeert dan heeft dit invloed op de andere onderdelen. Dit betekent dat wanneer jij bijvoorbeeld last hebt van piekergedachten, dit invloed heeft op je emoties, je fysieke welzijn, je slaappatroon, je energielevel, etc.
Holistisch therapeut
Als holistisch therapeut werk ik vanuit de verbinding tussen de verschillende niveaus van jouw zijn:
   ∞ fysiek – je menselijk lichaam, je lijf;
   ∞ mentaal – je gedachten, je overtuigingen;
   ∞ emotioneel – je gevoelens;
   ∞ energetisch – je energiebalans, je slaappatroon, je inspanning en ontspanning;

   ∞ spiritueel – je ware zijn, wie jij bent in de kern.

Een klacht staat niet op zichzelf vandaar dat de verschillende lagen onderzocht en behandeld worden. Een fysieke klacht kan bijvoorbeeld veroorzaakt of in stand gehouden worden door een emotionele ballast, belemmerende gedachten of overtuigingen of energetische belasting. Samen onderzoeken wij de dieperliggende oorzaak van de signalen die jouw lijf jou geeft. Door vervolgens de oorzaak van de klacht te helen (in plaats van de klachten te bestrijden) ontstaat er balans, worden blokkades weggewerkt en kan het systeem weer functioneren in zijn geheel. Als holistisch therapeut kijk ik dus naar jou als geheel en is het afhankelijk van jouw hulpvraag, maar ook achterliggende oorzaken hoe we de behandeling inzetten.
De behandeling

Voor de behandeling is het van belang om zicht te krijgen in jou als geheel, vandaar dat we starten met een intake waarin alle holistische niveaus van jouw zijn aan bod komen. In de intake komen we hopelijk tot de kern van het probleem, waarna ik de oorzaak van jouw klachten, obstakels en belemmeringen holistisch ga behandelen. Hiervoor kan ik verschillende methodes inzetten zoals reiki, opstellingen, loslaattechnieken, coaching, etc. Soms komen er ook andere zaken aan het licht en wordt de behandeling aangepast. Hoe dieper we bij de kern kunnen komen, hoe meer het domino-effect op zal treden om alle blokkades te laten verdwijnen. Hier treedt ook het zelfhelend vermogen van ons lichaam op, doordat de energie weer gaat stromen en je weer in een flow kunt komen!

Dus na één behandeling ben ik weer helemaal genezen?

Nee, helaas… Ik hoop met jou tot de kern van het probleem te komen, blokkades met jou op te heffen, zodat alles weer in balans komt. Zodra alles in balans is, kan de energie weer gaan stromen en zullen klachten (signalen van jouw lijf) langzaamaan verdwijnen. Soms moeten er meerdere dingen geheeld worden, voordat alles weer in balans is. Dit kost tijd, aandacht en energie. Je bent niet in een vingerknip genezen, je kunt niet zomaar stoppen met medicatie en als je onder controle bent bij een arts moet je dat blijven en alles in overleg doen. Ik hoop alleen wel samen met jou het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren, zodat je fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel beter in je vel komt te zitten, weer de energie hebt om leuke dingen te doen, maar ook om aan jezelf te blijven ‘werken’ en je in een fijne flow door het leven gaat!

Tot slot: Me-time
Voor jezelf zorgen betekent luisteren naar de signalen van je lijf. Door dit te doen weet je wat je nodig hebt, zoals meer rust, meer beweging, meer tijd, meer in de natuur, meer gezonde voeding. Me-time betekent dus niet dat je alleen nog maar voor jezelf
kiest vanuit egoïsme, maar vanuit de overtuiging dat je doet wat voor jou het best is om zo gezond mogelijk te leven.
Dat is holistisch leven!